Výběrové řízení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM DIVADELNÍ RESTAURACE
V ROŠKOTOVĚ DIVADLE V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

 

KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí jako pronajímatel vypisuje výběrové řízení na pronájem divadelní restaurace (dnes Bar Husová pod Roškotovým divadlem) v Ústí nad Orlicí, Husova ul. 1065 – kavárna, restaurace, salónky, kuchyň + přípravna, sklady, umývárna nádobí, chodby, záchody, zázemí o celkové výměře 557,22 m2 a inventář v majetku Města Ústí nad Orlicí a Klubcentra.

Předpokládaný termín otevření: květen 2018

Uchazeči předají své nabídky v zalepené obálce s označením „výběrové řízení“ nejpozději do 10. dubna 2018 na adresu: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, k rukám ředitele, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Zájemce připojí k žádosti následující dokumenty:
kopii živnostenského listu z předmětného oboru
výpis z rejstříku trestů
reference o své předchozí praxi v oboru
podnikatelský záměr s uvedením nabízené výše nájemného
čestné prohlášení, že ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, územnímu samosprávnému celku a není v insolvenčním řízení. Vybraný uchazeč je na požádání pronajímatele povinen dodatečně předložit všechna potřebná potvrzení o bezdlužnosti, dokládající pravdivost jeho čestného prohlášení.

Váha dodaných materiálů: 70% záměr, 30% nabídnutá cena

Kauce ve výši 40 000,- Kč bude splatná po podpisu smlouvy a převzetí prostor.

Možnost prohlídky objektu po předchozí telefonické domluvě: Radoslav Pirkl 605 482 562

Smlouvu s pronajímatelem objektu schvaluje Rada města Ústí nad Orlicí.
 

Karel Pokorný, ředitel Klubcentra
Zveřejněno 27. února 2018 na webu Města Ústí nad Orlicí

 
KLUBCENTRUM
Lochmanova 1400
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.:   606 684 449
736 503 564
info@klubcentrum.cz
Předprodej:
Informační centrum
Sychrova 16
562 01 Ústí nad Orlicí

Otevírací doba:
pondělí 7 - 17 hod.
úterý 7 - 17 hod.
středa 7 - 17 hod.
čtvrtek 7 - 17 hod.
pátek 7 - 17 hod.
sobota 8 - 12 hod.
neděle zavřeno