Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO SCÉNICKÉHO TANCE

Soutěže Roškotovo divadlo
8.dubna
13:30 hodin