Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance

Vyhlašovací list

Evidenční list

Soutěže Roškotovo divadlo
3.dubna
13:30 hodin
50 Kč