Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Soutěže Roškotovo divadlo
27.května
14:00 hodin