Pohádky na vánoce

JAK ROZMAŘILÁ MLYNÁŘKA LAKOTILA

Pohádka předvánočního času s písničkami na motivy klasického příběhu O poutníkovi.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA

„Tak kdysi, v Davidově městě královském.”. Vánoční příběh o narození Ježíška provázený zpěvem známých koled a stavbou „dětského živého Betlému“.

https://www.divadlopohadka.cz/hra/pohadky-na-vanoce

pro MŠ a I. st. ZŠ, Divadlo Pohádka Praha, pro děti od 4 let, 60 min.

Pořady pro školy Roškotovo divadlo
19.prosince
9:00 hodin