Postel hospoda kostel

Zbigniew Czendlik, pohodový, zábavný kněz z Lanškrouna, vypráví ve své talk show příběhy ze svého života, z nichž některé jsou zaznamenané ve stejnojmenné knize, a jiné se zase odehrály od doby jejího vyjití (2016). Knihu napsal společně s Markétou Zahradníkovou a o rok později za ni obdrželi cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017. V dubnu 2018 byla kniha vydána také v polském překladu. Součástí pořadu je autogramiáda této knihy a rovněž další, s názvem “Uchem jehly: Zbigniew Czendlik a jeho hosté”, která vyšla v listopadu 2018.

Tato talk show má benefiční charakter. Pořadatelem je Oblastní charita v Ústí nad Orlicí a výtěžek bude určen na nákup terénního auta pro Domácí hospic Alfa-Omega. Akce se koná pod záštitou starosty města Ústí nad Orlicí Petra Hájka.

benefiční talk show, 90 min.

Zábavné pořady Roškotovo divadlo
30.května
19:00 hodin