Postřehy Milana Bureše z Vietnamu

Milan Bureš – cestovatel z Orlickoústecka, jehož zájmem jsou země střední Asie, Indočíny a Dálného východu. Autor úspěšné přednášky Severní Korea očima Milana Bureše, která měla již více jak šedesát repríz.

Vyprávění o tamní kultuře, o setkání s místními lidmi, o tradicích, architektuře, jídle a dalších společenských zvycích. Od standardních cestovatelských přednášek se tato zásadně liší zejména tím, že nepojednává o frekventovaných turistických destinacích, ale srovnává jednotlivé kultury severního, středního a jižního Vietnamu. To nejlépe dokládají fotografie, které autor pořídil během šesti návštěv.

cestopisná přednáška, 90 min.

Přednášky Roškotovo divadlo
13.února
19:00 hodin