Tančíme pro radost

Pro školní představení je vytvořený komponovaný program – výběr tanců ze třech celovečerních představení tanečního oboru ZUŠ Jaroslava Kociana.

pro ZŠ 2. st., 70 min.

Pořady pro školy Roškotovo divadlo
24.dubna
10:15 hodin
40 Kč