Tančíme pro radost

42. premiéra představení TO ZUŠ Jaroslava Kociana

tančí žáci Hany Hýbalové

90 min.

Ostatní Roškotovo divadlo
26.dubna
18:30 hodin