Tančíme pro radost

42. premiéra představení TO ZUŠ Jaroslava Kociana

tančí žáci Pavlíny Lipenské

POČTYŘICÁTÉDRUHÉ TANČILI PRO RADOST

90 min.

Ostatní Roškotovo divadlo
26.dubna
20:00 hodin