Úča musí pryč!

Lutz Hübner

Hra se odehrává na podzim v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti po pololetí přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! A proto je nutné ji ihned odvolat. Pět rodičů je pět rozdílných charakterů – zatrpklý nezaměstnaný, který je neustále za zadkem své dceři, ambiciózní ranařka, nerozhodná intelektuálka a manželský pár v krizi, navíc vykořeněný přestěhováním do místa školy kvůli práci. Učitelka však nedává svoji kůži zadarmo – nastaví rodičům zrcadlo a ukazuje se, že jejich děti jsou různým způsobem problémové a zdrojem nepokojů ve třídě.

Režie: Thomas Zielinsky

Hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, Linda Rybová, David Prachař, Kristýna Frejová, Jana Janěková ml.

Divadlo Verze Praha, 90 min., divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem představení u pokladny divadla

Divadlo Roškotovo divadlo
19.ledna
18:30 hodin