Ústecký advent 2023

neděle 3. prosince

ZAHÁJENÍ ÚSTECKÉHO ADVENTU 2023

15:00 hodin            vánoční jarmark neziskových organizací

15:30 hodin            Čtyřlístek / ZUŠ Jaroslava Kociana

16:15 hodin             Acri Tibia

17:00 hodin            zahájení, rozsvícení vánoční výzdoby, žehnání věnců

17:15 hodin             PARKOVIŠTĚ PRO VELBLOUDY

 

středa 13. prosince

18:00 hodin            Česko zpívá koledy

 

úterý 19. prosince

17:00 hodin          CHANSON TRIO COUCOU (francouzské šansony ve vánočním čase)

 

středa 20. prosince

17:00 hodin            ONDŘEJ RUML S KAPELOU

 

 Pošta pro Ježíška

neděle 3.12.             15:00 – 18:00

ZAHÁJILI JSME ÚSTECKÝ ADVENT 2023

NA NÁMĚSTÍ JSME ZPÍVALI KOLEDY

VÁNOČNÍ TRHY LÁKALY NA NÁMĚSTÍ

ONDŘEJ RUML ZAZPÍVAL NA NÁMĚSTÍ

Ostatní Mírové náměstí
 od3.prosince
15:00 hodin

 do20.prosince
18:30 hodin