Kocianova houslová soutěž

soutěž pro mladé houslisty do 16 let – 63. ročník on-line

http://www.kocianovo-usti.com/

Soutěže ZUŠ Jaroslava Kociana
 od4.května
8:00 hodin

 do8.května
14:00 hodin
VSTUP ZDARMA