Kocianova houslová soutěž

soutěž pro mladé houslisty do 16 let – 65. ročník

http://www.kocianovo-usti.com/

MILAN KOSTELENEC LAUREÁTEM LETOŠNÍ KOCIÁNKY

Soutěže ZUŠ Jaroslava Kociana
 od3.května
8:00 hodin

 do6.května
14:00 hodin